borówka amerykańska

Zalety przemysłowych oczyszczalni ścieków

Zalety przemysłowych oczyszczalni ścieków

Działalność przemysłowa w wielu rożnych branżach wiąże się z generowaniem zanieczyszczeń. Niestety część z nich trafia do środowiska przyrodniczego powodując poważne zagrożenia dla życia roślin, zwierząt oraz człowieka. Zanieczyszczania trafiają do wód, gleb i powietrza. Aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska obiekty przemysłowe mogą skorzystać z szeregu rozwiązań jak np. oczyszczanie ścieków przemysłowych. Własna oczyszczalnia to po pierwsze bardzo ekologiczne rozwiązanie nie powodujące przedostania się ścieków do gleby i wód, a po drugie oszczędności płynące z brakiem konieczności odprowadzania ścieków do oczyszczalni często oddalonej od fabryki co rodzi problemy natury technicznej, finansowej i ekologicznej. Własne oczyszczalnie ścieków dają niezależność w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia groźnych odpadów powstałych w procesie produkcji.Możliwość komentowania jest wyłączona.

    sitemap